top of page

SAMENSTELLEN VAN MVO RAPPORTAGES

De roep om transparantie betekent dat uw organisatie naar buiten toe informatie moet gaan verstrekken over MVO. Dit kan door middel van een MVO rapport, maar het opstellen van zo’n rapport is geen sinecure. Het vraagt expertise, kost veel tijd en het voldoen aan internationale richtlijnen is complex. FIRA faciliteert organisaties bij het samenstellen van een MVO rapport passend bij de onderneming en met de juiste content. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waardoor uw MVO programma en het daarbij behorende management naar volwassenheid groeit. Bovendien verifieert FIRA de inhoud van het rapport, zodat uw klanten weten dat de informatie betrouwbaar is.

bottom of page